8142 / 70-76-16
Подать заявку
на участие
Список
участников
Специальные
гости
Moottorikelkkailufestivaalin työjärjestys
Tyojarjestys ohjelma Vieras

X Kansainvälisen OpenKarelia-2014- moottorikelkkailufestivaalin työjärjestys

1. Festivaalin tavoitteet ja tehtävät

1.1. Moottorikelkkailun tunnetuksi tekeminen, seikkailumatkailun ja aktiivisen matkailun kehitys Venäjän alueella.

1.2. Karjalan tasavallan positiivisen kuvan luominen ja sen mainostaminen alueena, jossa on hyvät mahdollisuudet kehittää aktiivista matkailua Venäjällä.

1.3. Moottorikelkkailun kehittäminen Venäjän federaatiossa.

1.4. Vapaa-ajan moottorikelkkailun harrastajia yhdistävän viestintätilan perustaminen Venäjälle ja ulkomaille.

2. Festivaalin aika ja paikka

2.1. Kansainvälisen X OpenKarelia moottorikelkkailufestivaalin (myöhemmin "Festivaali") aikana järjestäjät pitävät moottorikelkkakilpailuja seuraavissa lajeissa:

- Country Cross,

- Sprint Cross,

- Karjalan enduro - joukkuekilpailut.

2.2. Festivaalin urheilullista osiota edeltävät esikilpailut (kvalifikaatio).

2.3. Urheilukilpailujen lisäksi Festivaalin aikana järjestetään:

- vapaamuotoista ajelua retki-formaatissa,

- vapaa-ajan tapahtumia, kisoja ja tutustumiskäyntejä.

2.4. Festivaalin aika: 24.–26. tammikuuta 2014.

2.5. Festivaalin paikka: Karjalan tasavalta, Aunuksen kaupungin ympäristö.

3. Festivaalin järjestäjät

3.1. Festivaalin Järjestäjinä ovat RussiaDiscovery-Karelia (Petroskoi) ja RussiaDiscovery (Moskova) yhtiöt.

3.2. Festivaalin valmistuksesta, pitämisestä ja rahoituksesta vastaa kilpailujen järjestäjä –RussiaDiscovery-Karjala yhtiö.

3.3. Festivaalin valmistusvaiheessa on mahdollista saada mukaan Festivaalin toimintaan yhteistyökumppaneita, rahoitustahoja ja muita järjestäjiä.

4. Yleistä

4.1. Tapahtuma kestää kolme päivää: 24., 25. ja 26. tammikuuta 2014.
Osallistujat saapuvat 23. tammikuuta 2014 ja lähtevät 27. tammikuuta 2014.

4.2. Urheilukilpailut pidetään neljässä luokassa: Fan, WideTrack, Sport, ProSport ja tulokset lasketaan jokaisessa luokassa erikseen. Kaikki kilpailut ovat aikakilpailuja.

4.3. Festivaaliin voidaan osallistua myös Tourist-luokassa. Tourist-luokka tarkoittaa vapaamuotoista ajelua retki-formaatissa oppaan johdolla. Tourist-luokan moottorikelkkareittejä on yhteensä noin 500 km kolmen festivaalipäivän aikana.

4.4. Reittien pituus:

- esikilpailut (kvalifikaatio) - 15 - 20 km

- Country Cross – 30 - 40 km

- joukkuekilpailut (enduro -retki) – 150 - 180 km.

Reittien yhteispituus Country Cross katsastusradan pituus mukaan luettuna sekä välimatkat lähtöpaikoille ja majoituspaikoille ovat yhteensä 450 - 550 km.

4.5. Ratojen ominaispiirteet:

- Country Cross kilpailuissa ja joukkuekilpailuissa ajetaan metsäteitä ja sivuteitä pitkin, peltoja, järvien jäätä, talvikelkkaratoja ja tiehöylällä ajettuja teitä pitkin.

- Sprint Cross kilpailut pidetään talvikelkkaradalla, joka kulkee autioituneen lentokentän käytöstä poistettua päällystämätöntä kiitorataa pitkin.

- Tourist-luokan kaikki reitit kulkevat metsäteitä ja sivuteitä pitkin, talvikelkkateitä, tiehöylällä ajettuja teitä sekä muita lumen peittämiä yleisessä käytössä olevia teitä pitkin.

4.6. Illalla, kun Country Cross -kilpailut ovat jo päättyneet ja ennen kuin joukkuekilpailut ovat alkaneet, 25. tammikuuta Järjestäjä luovuttaa joukkueiden kapteeneille kartta-aineistot ja kartan selitykset, GPS-koordinaatit ja joukkuekilpailujen ratojen urat.

4.7. Järjestäjät huolehtivat kilpailujen aikana:
- matkalla tarvittavan tiedon jakamisesta (Festivaalin toimenpiteiden ja kilpailujen paikan kartat ja tarpeelliset selitykset);
- osallistujien vakuutuksista (pikaisen lääkärinavun kustantaminen + vakuutus loukkaantumisen varalta);
- ensihoidon ja kiireellisen hoidon antamisesta ja tarvittaessa loukkaantuneen potilaan kuljettamisesta hoitoyksikköön;
- polttoaineen kuljetuksesta moottorikelkkojen pysähdyspaikoille, etukäteen määritellyille ja kunnostetuille reitin varrella oleville tankkauspaikoille;
- Festivaalin osanottajien ja ilmoittautuneiden vieraiden kuljetuksesta majoituspaikoilta kilpailujen pitämisen paikoille ja takaisin;
- moottorikelkkojen kuljetuksen niiden rikkoutuessa;
- lämpimien (alkoholittomien) juomien ja voileipien tarjoamisesta pysähdyspaikoilla.

4.8. Festivaalin järjestämisen (ilmoittautumisen) aikana ja sen pitämisen aikana Järjestäjät auttavat osanottajia varaamaan majoitustilat, järjestämään ruokailun, sekä tarpeen vaatiessa lisämaksusta järjestämään henkilöiden ja kelkkojen lisäkuljetuksia.

5. Osanottajat ja moottorikelkat

5.1. Kilpailuihin saavat osallistua 18 vuotta täyttäneet osanottajat, jotka hyväksyvät tämän Työjärjestyksen ja ovat maksaneet osallistumismaksun.
13 – 18-vuotiaat osanottajat saavat osallistua Festivaaliin, mikäli asiasta sovitaan etukäteen Järjestäjän kanssa ja he tulevat Festivaaliin yhdessä vanhempiensa tai valmentajansa kanssa.

5.2. Kilpailuihin ilmoittautunut Osanottaja kantaa täyden vastuun moottorikelkasta, joilla hän osallistuu kilpailuihin.

5.3. Osanottajien pitää olla valmiita osallistumaan kilpailuihin. Kilpailujen päätuomarilla on oikeus poistaa osanottaja kilpailuista, jos tämä ei suoriudu radasta, ja hänen toimensa saattavat vaarantaa muiden osanottajien tai katsojien turvallisuutta.

5.4. Osanottajat jataan seuraaviin luokkiin:

- Fan – noviisien luokka on tarkoitettu niille, jotka haluavat kokeilla voimiaan ei ainoastaan seikkailumatkailussa, vaan myös kaikille avoimissa kilpailuissa. Hyväksytään mitkä tahansa kelkat.

- WideTrack on luokka, johon ei ilmoittauduta osanottajan kokemuksen perusteella, vaan moottorikelkan telamaton leveyden mukaan. Tähän luokkaan saavat ilmoittautua osanottajat, joilla on käytössään hyötykelkkoja, joiden telamaton leveys on 500 mm. Tämä luokka otettiin käyttöön tänä vuonna monien osanottajien pyynnöstä. WideTrack -luokan osanottajat kilpailevat samoilla radoilla kun Fan-luokankin osanottajat.

- Sport -luokka on tarkoitettu moottorikelkkailun harrastajille, jotka eivät ole aikaisemmin osallistuneet virallisiin kilpailuihin, mutta ovat valmiit aloittamaan. Hyväksytään kaikki moottorikelkat. Tähän luokkaan kutsutaan ne osanottajat, jotka ohjaavat varmasti moottorikelkkaa ja joilla on tiettyä kokemusta ja halua kilpailla tasavertaisesti muiden rinnalla. Country Cross esikilpailujen kilpailujen reitit ovat Sport- ja ProSport-luokkien osalta muita pitemmät ja vaikeammat.

- ProSport on ammattiurheilijoiden luokka ja on tarkoitettu niille, jotka ovat vaikkapa kerran osallistuneet Venäjän moottorifederaation MFR:n tai Venäjän kansallisen moottorifederaation NMFR:n ranking-kilpailuihin.

- Tourism -luokka on tarkoitettu moottorikelkkamatkailun harrastajille. Järjestetään urheilukilpailujen ulkopuolella retken muodossa Karjalan kauniissa maisemissa ilman sekuntimittaria.
Tämän lisäksi Järjestäjällä on oikeus ottaa käyttöön muitakin luokkia, jos osanottajamäärä on riittävä (vähintään 5 osanottajaa jokaisessa luokassa), ja ehdottaa osanottajille tehdä uudenlainen valinta, kun he ilmoittautuvat 24. tammikuuta 2013:

- Junior - 13 -18-vuotiaat osanottajat;

- Lady -luokka on tarkoitettu naispuolisille osanottajille;

- Daddy - 50-vuotiaat osanottajat.

Festivaalin Järjestäjien mielestä tämä luokkajako tasapuolistaa parhaiten osanottajien mahdollisuuksia.

5.5. Jokaisella osanottajalla täytyy olla ajokortti, joka oikeuttaa moottorikelkan ajamiseen, sekä asiakirjat, joista selviää, että hän on ajoneuvon omistaja, tai moottorikelkan omistajan antama valtakirja, joka sallii moottorikelkan ohjauksen.
Järjestäjät neuvovat ottamaan mukaan myös todistuksen siitä, että moottorikelkka on katsastettu, sekä ajoneuvon OSAGO-vakuutuskirjan. Näiden asiakirjojen puuttuminen ei anna Järjestäjille aihetta kieltää osallistumasta Festivaaliin, mutta Teknisen valvontaviraston tai liikennepoliisin edustajat voivat kieltää osanottajalta osallistumisen Festivaaliin.

5.6. Festivaalin Järjestäjät eivät ole vastuussa Festivaalin osanottajille

- jos valvontaelinten viranomaiset kieltävät heitä osallistumasta tapahtumaan Venäjän federaation lainsäädännön rikkomisen takia;

- vahingosta, jota osanottaja on tuottanut kolmansille henkilöille Festivaalin keston aikana;

- vahingosta, jota kolmannet henkilöt ovat tuottaneet osanottajalle Festivaalin aikana.

5.7. Kilpailuihin hyväksytään kaikenmerkkiset ja -malliset moottorikelkat.

- kahden istuttavilla Sport- ja ProSport -moottorikelkoilla saa kilpailla vain yksi osanottaja;

- Fan-, WideTrack- ja Tourism-luokissa moottorikelkassa saa olla samanaikaisesti kaksi henkeä.

5.8. Moottorikelkkaradalla ajo:

- moottorikelkkaradalla ajaessaan osanottajan on noudatettava sen varrella olevia merkkejä;

- ajaessaan yleisillä ajoteillä osanottajan on noudatettava liikennesääntöjä;

- ollessa kilpailujen aikana moottorikelkkaradalla jokaisen osanottajan on käytettävä kovaa kypärää, joka on ennen lähtöä esitettävä tuomaristolle tarkastettavaksi;

- kun osanottajat ajavat toisiaan kohti, heidän on törmäyksen välttämiseksi noudatettava voimassa olevia liikennesääntöjä.

5.9. Tuomaristolla on oikeus poistaa osanottaja kilpailuista, mikäli tämä rikkoo tätä Työjärjestystä.

6. Kilpailujen kuvaus

6.1. Esikilpailut (kvalifikaatio). Reitin pituus on 15 - 25 km. Säästä riippuen se on suora ura tai lenkki, jossa on yksinkertaisia mutkia ja vähintään 3-4 ohituspaikkaa. Osanottajat lähtevät reitille yksitellen 1 minuutin väliajoin (säännellään teknisen Työjärjestyksen mukaan). Esikilpailut pidetään kahdella eri radalla. Toinen rata on tarkoitettu Fan- ja WideTrack -luokille, ja toinen Sport- ja ProSport-luokille.
Esikilpailuissa saavutettu aika otetaan huomioon seuraavassa Country Crossin lähtöjärjestyksessä ja lähdölle ajan väleissä. Kvalifikaatio järjestetään VAIN urheiluluokkien osanottajille.

6.2. Country Cross. Kilpailut järjestetään vaihtelevassa maastossa, ja reitti on ympyrän tai hevosenkengän muotoinen: vähintään 80 % reitistä kulkee metsäteitä ja sivuteitä pitkin, 10–15% järvien jäätä pitkin, enintään 5 % tiehöylällä ajettuja teitä pitkin.

- Kilpailut järjestetään kahdella eri radalla (toinen Sport ja ProSport-luokissa ja toinen Fan- ja WideTrack-luokissa) pituudeltaan 30-40 km.

- Ennen lähtöä kaikki osanottajat ajavat tarkastuskierroksen,

- Sport-, WideTrack- ja Fan-luokkien osanottajat ajavat hyväksyntää varten yhden kierroksen,

- ProSport-luokan osanottajat ajavat hyväksyntää varten kaksi kierrosta.

Osanottajat starttaavat esikilpailujen tulosten mukaisessa järjestyksessä. Muut lähdön ehdot mainitaan teknisessä Työjärjestyksessä.

- ProSport-luokassa kilpailujen tulokset lasketaan kahden kierroksen tulosten pohjalta. Noiden kierrosten välillä osanottajille annetaan pitää 15 minuutin tauko pysähdyspaikoilla (tankkaus, kuuma tee, moottorikelkkojen tarkastus).

- Järjestäjät merkitsevät maastoon Country Cross -radan niin, että siitä näkyy tieristeykset, vaaralliset mutkat ja luonnolliset hyppymäet. Jokaiselle osanottajalle annetaan Festivaaliin tulopäivänä kartta ja kartan selitykset (kaavat), jossa on myös reitin kuvaus.

6.3. Karjalan enduro -joukkuekilpailut. Ennen Festivaalin alkamista muodostetaan joukkueet, joissa on vähintään 12 henkeä. Joukkuekilpailujen reitti on lenkkimuotoinen rata, jonka pituus on 150 - 180 km, ja se kulkee metsäteitä, peltoja, järviä ja tiehöylällä ajettuja teitä pitkin.

- Joukkueet, kotka koostuvat moottorikelkkaklubien edustajista, ovat velvollisia ilmoittamaan etukäteen Järjestäjälle sähköpostitse joukkueensa koostumuksesta. Jos joukkueen osanottajamäärä on pienempi kuin 12 henkeä, Järjestäjä voi oman harkintansa mukaan lisätä osanottajamäärää. Joukkueita, jotka lähtevät kilpailemaan 12 henkeä pienemmällä osanottajamäärällä, EI hyväksytä joukkueiden aikakilpailuihin. Ne voivat kuitenkin kulkea reitin ilman ajan määrittämistä.

- Yksittäiset osanottajat voivat myös toimittaa Järjestäjille joukkueensa osanottajaluettelon. Järjestäjä määrää, millä ehdolla osallistuvat joukkuekilpailuihin ne osanottajat, joiden nimiä ei ollut etukäteen toimitetuissa luetteloissa. Yhden joukkueen osanottajamäärä ei saa ylittää 20 henkeä.

- Järjestäjä ei esitä mitään vaatimuksia, jotka koskisivat osanottajien moottorikelkkojen valintaa. Toisin sanoen, joukkuekilpailuihin saa osallistua kaikilla moottorikelkoilla.

- Ennen joukkuekilpailujen alkamista jokaiselle joukkueelle annetaan reitin kartta (mittakaava 1:200 000), GPS-ura ja lista, missä on avainpisteiden GPS-koordinaatit.

- Joukkueet lähtevät lähtöviivalta 15 minuutin välein.

- Kilpailujen aikana osallistujille tarjotaan mahdollisuus pysähtyä yhden kerran 30 minuutin ajaksi pysähdyspaikalle (moottorikelkkojen tankkaus ja kuuma tee). Pysähdyspaikka ja 30 minuutin tauko ovat välttämättömiä. Joukkueet eivät saa jatkaa etenemistä kilpailurataa pitkin ennen kuin tietty aikaväli on kulunut.

- Joukkuekilpailujen radalle on tarkoitus asentaa 5 KP:tä (kontrollipistettä), joissa joukkueiden pitää suorittaa Järjestäjien määräämät tehtävät. Tehtävälista määräytyy teknisen Työjärjestyksen mukaisesti, ja Järjestäjät julkaisevat sen viimeistään 7 päivää ennen Festivaalin alkua (ennen 18. tammikuuta). Tehtävien suoritusaika lasketaan mukaan yhteisiä tuloksia laskettaessa. Tehtävien tekemättä jättämisestä joukkueet saavat sakkoja eli lisäminuutteja teknisen Työjärjestyksen mukaisesti.

- Kilpailureitin aikasuoritus lasketaan joukkueen viimeisen osanottajan finaaliin saapumisen mukaan.

- Voittajana selviytyy se joukkue; jonka aikasuoritus on pienin. Hyväksytään vain niiden joukkueiden tulokset, joiden kaikki osanottajat ovat päässeet finaaliin, ja joilla rikkoutuneiden koneiden määrä on enintään yksi moottorikelkka joukkuetta kohti. Sallitaan moottorikelkkojen pääsemiin finaaliin hinaamalla.

6.4. Sprint Cross. Pikakilpailut rengasmaista reittiä pitkin pituudeltaan noin 3 km. Reitillä on jyrkkiä käänteitä, keinotekoisia ja luonnollisia esteitä. Lähtöviivalta lähtee samanaikaisesti 3 osallistujaa.

- Kilpailut pidetään joko olympialaisjärjestelmän mukaisesti eli hävinnyt lentää pois, tai seuraavassa järjestyksessä: kvalifikaatio, 1/8 finaali, 1/4 finaali, 1/2 finaali, finaali. Lopullinen järjestys määrätään teknisessä Työjärjestyksessä. Voittajaksi osoittautuu se, joka on käyttänyt vähiten aikaa reitin kulkemiseen ja finaaliin pääsemiseksi.

6.5. Tourism-luokan osanottajat kulkevat enduro-reitit vapaamuotoisina rivistöinä oppaiden johdolla. Ilmoittautuneiden osanottajamäärästä riippuen voidaan muodostaa 2-3 kolonnaa. Päivän mittaan ajetun matkan pituus vaihtelee 120 ja 160 km:n välillä. Jokaisen päivän tavoitteena on käynti jossakin kulttuurikohteessa (luostarit, vanhat kylät ja kauniit maisemat).

- Järjestäjät pitävät urheiluluokkien ja turistien reitit mahdollisuuksien mukaan erillään toisistaan, etteivät ne leikkaisi toisiaan. Mikäli tämä on mahdotonta, ensimmäisinä rata pitkin kulkevat päivää ennen turistit.

7. Mainonta ja starttinumerot

7.1. Ilmoittautuessaan jokainen osanottaja saa itseliimautuvat starttinumeron, joka on liimattava moottorikelkan moottoripellin keskelle tai tuulilasiin.

7.2. Moottorikelkoissa ja osanottajien varusteissa saa olla vaikka minkälaista mainontaa, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät:
- kyseiset mainokset eivät ole ristiriidassa Venäjän lainsäädännön kanssa;
- mainokset eivät ole luonteeltaan loukkaavia;
- mainoksia ei sijoiteta niille paikoille, jotka on varattu Järjestäjien tarkoittamille mainoksille taikka starttinumeron paikalle.

7.3. Paikat, jotka varataan järjestäjien pakollisille mainoksille:
- moottorikelkan moottoripellin kummallakin puolella kaista 30х20 cm;
- moottorikelkan moottoripellin etuosan kummallakin puolella kaista 40х10 cm;
- moottorikelkan istuinten kummallakin puolella kaista 40х15 cm.

7.4. Kielletään taittamasta starttinumeroa, piilottamasta sitä tai järjestäjien pakollisia mainoksia moottorikelkan osien taakse, sekä poistamasta niitä kilpailujen aikana (silloinkin kun moottorikelkka jää pois kilpailuista) ilman tuomarien lupaa, kielletään myös niiden siirtäminen moottorikelkasta toiseen.

7.5. Moottorikelkan miehistö on velvollinen pitämään huolen mainosten ja starttinumeron asianmukaisesta kiinnittämisestä ja pysymisestä paikoillaan koko kilpailujen aikana.

7.6. Osanottajia ei hyväksytä kilpailuihin lähtöön, jos mainokset ja starttinumerot ovat likaiset.

8. Osallistujamaksut

8.1. Ilmoittautumiset otetaan vastaan 20 joulukuu 2013 asti. Järjestäjillä on oikeus lopettaa ilmoittautumisten vastaanotto, kun on saavutettu työjärjestyksen rajoittama osanottajamäärä eli 200 henkeä.

8.2. Tavallinen osanottajamaksu on 430 euroa jokaisesta osanottajasta.
Osanottajamaksu käsittää:

– majoitus kahden hengen huoneissa majatalossa "U Ozera" Novinka kylässä. Kaikissa huoneissa oma wc ja lavuaari sekä sisäänkäynti ulkokautta. Suihku käytävällä.

- ruokailut (aamiaiset ja illalliset)

- osallistuminen reitin kaikkiin ajoihin;

- terveysvakuutus onnettomuuden varalta ja lääkärinavun korvausmaksut jokainen vähintään 450 000 ruplaa;

- polttoaineen kuljetus tapahtumapaikalle ja moottorikelkkojen tankkaus reitin varrella;

- kuumat alkoholittomat juomat ja voileivät pysähdyspaikoilla;

- ensiapu ja loukkaantuneen osanottajan kuljetus hoitoon terveyskeskukseen;

- mahdollisuuksien mukaan teknisen avun myöntäminen;

- Snow Fest Party -illallinen Olonia-hotellin ravintolassa 26. tammikuuta (kylmät ja lämpimät alkuruoat, alkoholijuomat ja alkoholittomat juomat, musiikkiviihdeohjelma)

- palkinnot, muistoesineet.

8.3. Osanottajamaksu ei käsitä:

- osanottajan majoittumiskuluja kilpailujen aikana;

- osanottajan ruokailu (aamiaiset, päivälliset) kilpailujen aikana:

- poltto- ja voiteluaineet.

8.4. On mahdollistaa järjestää majoitus ennakkotilauksen mukaisesti, joka on lähetettävä Järjestäjälle.

8.5. Vierailta ja heitä seuraavilta henkilöiltä peritään vierasmaksua suuruudeltaan 315 euroa/hlö.

Vierasmaksu käsittää:

-  majoitus majatalossa

-  ruokailu majatalossa kaksi kertaa päivässä (aamiainen ja illallinen)

- osallistumisen viihdeohjelmiin,

- alkoholittomat juomat ja voileivät kilpailujen aikana,

- FestParty -illallinen,

- tarpeelliset kuljetukset Festivaalin aikana,

- muistoesineet (T-paidat ym.).

Lisämaksusta Festivaalin vieraille voidaan järjestää erilaisia ekskursioita (käyntejä Sändeman, Vazheozerskin, Aleksandro-Svirskin luostareissa, vanhassa Iso Selkä -nimisessä kylässä ja Aunuksen museoissa).

9. Kilpailujen säännöt ja rajoitukset

9.1. On ehdottomasti kielletty:

- ajamasta moottorikelkkaa alkoholin tai muiden päihteiden alaisena;

- siirtämästä moottorikelkan ohjausta alaikäisille;

- käyttämästä ampuma-aseita, teräaseita tai ilma-aseita, tai mitä tahansa ilotulitteita kilpailujen aikana ja paikassa.

9.2. On ehdottomasti täytettävä Järjestäjän, poliisin, liikennepoliisin ja teknisen valvonnan edustajien vaatimuksia.

9.3. Työjärjestyksen kohtien 9.1 – 9.2. vaatimusten rikkomisesta osanottaja vedetään pois kilpailuista.

9.4. Järjestäjällä on oikeus poistaa osanottaja kilpailuista, jos tämä käyttäytyminen on ristiriidassa tapahtuman hengen kanssa. Järjestäjän mielipide on ratkaiseva.

10. Kilpailujen toteuttaminen

10.1. Kilpailujen pitämistä säännellään suoraan teknisellä Työjärjestyksellä.

10.2. Tekninen Työjärjestys annetaan osanottajalle viikkoa ennen Festivaalin alkamista, ja se käsittää seuraavien kysymysten sääntelyn:

- osanottajien ja katsojien turvallisuuden turvaaminen kilpailujen aikana;

- osanottajavarikko ja lähtöä edeltävä varikko;

- tekninen valvonta;

- kilpailujen viralliset merkit;

- arvonta- ja lähtöjärjestys.

11. Voittajien määrittäminen, tuomaristo, vastalauseet, palkinnot

11.1. Country Cross -kilpailujen ja joukkuekilpailujen voittajat määrätään aikasuorituksen perusteella.

11.2. Kilpailujen Järjestäjä muodostaa tuomariston, johon kuuluu Päätuomari ja 4-6 hengen tuomaristo.

11.3. Vastalauseiden vastaanottojärjestys:

- vastalauseet annetaan ennen seuraavan päivän kilpailujen alkamista pelkästään kirjallisessa muodossa ja osoitetaan päätuomarille, vastalauseessa vedotaan teknisen Työjärjestyksen tai sen liitteen asianomaiseen kohtaan;

- tuomarikollegio tarkastelee kaikki vastaanotetut vastalauseet 24 tunnin kuluessa;

- kilpailujen lopputuloksia koskevia vastalauseita otetaan vastaan 60 minuutin kuluessa niiden julkistamisesta.

11.4. Voittajat määrätään seuraavissa luokissa:

- Country Cross -kilpailun voittaja (4 luokassa)

- Karjalan enduro -joukkuekilpailujen voittaja

- Sprint Cross -kilpailun voittaja.

Ennen kilpailujen alkamista voidaan nimetä muitakin mahdollisia voittajia. Voittajat palkitaan Järjestäjän määräämillä kunniakirjoilla ja palkinnoilla.

11.5. Festivaalin jokainen osanottaja saa muistoksi Festivaalin muistomerkin tai -kirjan.

  

Yhteystiedot: openkarelia@mail.ru

Festivaalin video: http://openkarelia.ru/catalog/category/videogalereya/

Valokuvat: http://openkarelia.ru/gallery/

Osallistujen hakemuslomake: http://openkarelia.ru/competition/

(8142) 70-76-16
Россия, 185000, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Путейская 5, e-mail: openkarelia@russiadiscovery.ru
russiadiscovery
Партнеры
СOMPOZIT-tracks - ПАРТНЕР ФЕСТИВАЛЯ МOTUL - технический партнер OpenKarelia-2013 КОМПАНИЯ ROSAN - ПАРТНЕР ФЕСТИВАЛЯ АвтоПлюс - телеканал канала высокой автомобильной культуры КарелИнформ Action Studio «WOOZILY» SnowMobile - информационный партнер OpenKarelia
Контакты

Все вопросы можно обсудить с организаторами фестиваля по Skype

Тимофей Рогожин - руководитель проекта
skype redtimofey
тел. 8-926-246-33-66
Ширшина Юлия
skype alicewonderland200787
тел. 8-921-465-64-02
Людмила Хрусталева
skype lju-ljurd
тел. 8-911-405-75-32
SiteHeart
Все права защищены © 2002-2012. ООО «Северо-Западное Бюро Путешествий»
Разработка сайта: www.uplab.ru
Отдых в Карелии